1. Propietat intel·lectual i industrial

El diseny del portal i els seus codis font, axií com els logos, marques i demés signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a la UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

2. Responsabilitat dels continguts

La UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals puga accedir-se al portal. Tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que pogueren estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

La UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA no serà responsable de l’ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econoòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

3. Reproducció de continguts

En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials en qualsevol suport, i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA.

4. Llei aplicable

La UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere necessària per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i la UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA es regirá per la normativa vigent i d’aplicació en el territori nacional. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-se als Jutges i Tribunals que corresponguen conforme a Dret.

Així mateix l’informem que disposa d’un procediment de resolució extrajudicial de controvèrsies gratuït i accessible a tots els ciutadans, es tracta de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, accessible a través del següent enllaç https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

5. Cookies

En el cas d’emprar tecnología “cookie” en la web, disposa d’un apartat concret que l’informa sobre la seua existència així com de la seua política d’ús. Consulte l’apartat “política de cookies”.

En cas contrari, no s’empren cookies de navegació.

6. Dades personals de menors

Aquesta pàgina web no estaà dirigida a usuaris menors d’edat. Si vosté és menor d’edat, per favor no intente registrar-se com a usuari. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem dita informació al més prompte possible.

7. Exercici dels drets de protecció de dades

D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades dirigint la seua petició a la direcció postal indicada o al correu electrònic um_paiporta@hotmail.com.

Per a l’exercici dels drets deurá identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se al mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Españona de Protecció de Dades: www.aepd.es