Dames de Santa Cecilia

Cal destacar la tasca que realitzen «Les Dames de Sta. Cecilia» mares de músics i simpatitzants de la Societat Musical que amb el seu esforç i treball constitueixen una part econòmica i social molt important dins del conjunt d’aquesta entitat. Menció especial mereixen el grup de «bunyoleres», capitanejades per Romualda Puchal, reconegudes a Paiporta i «part del estranger».

Components

Alicia Giménez i Ramos, Amparo Cervera i Jorge, Amparo Bueno i Ballester, Adelina Navarro, Amparo Vilanova i Teruel, Ana Peris i Martínez, Ana San Antonio i Heredero, Cristina Calvo i Martínez, Elena Martínez i Monleón, Emilia Aparicio i Vicente, Esther Yagüe i Aparicio, Esther Nieto i Rives, Flora Lorente i Rosa, Flori Ibáñez i Vergara, Gala Huertas i Velasco, Gloria Climent i Martínez, Inmaculada Márquez i Guerrero, Isabel Escobar i Mora, Julia Martínez i Gómez, Lourdes Belvis i Pedrón, Mª Ángeles Del Río i Fernández, Mª Carmen Oña i García, Mª Carmen Mas i Llora, Mª Carmen Sanchis i Aparici, Hermila García i Vivó, Mª Isabel Castellanos i López, Mª José Garrido i Sánchez, Maite Pérez i Alberola, Marí Alarcón i García, Marta Ruiz De La Hermosa i Albert, Neme Mora i Almendros, Paca Mancebo i Iniesta, Pepa Mandingorra i Ferrando, Romualda Puchal i Calabuig, Rosa Elena i Domingo, Vicenta Císcar i Chisvert, i Yolanda Lerma i Montealegre

Col.laboradores
Isabel Jiménez i Martínez i Mª Amparo Rochina i Roser