1. Informació del titular de la web

La UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA amb CIF G46598777, domicili a CARRER LA FONT, 17- BAIX, PAIPORTA (VALÈNCIA), 46200 i mail de comunicacions um_paiporta@hotmail.com.

Inscrita en el Registre Provincial d’Associacions de la Comunitat Valenciana en Secció 1a, amb núm. 3.847.

2. Responsable de protecció de dades

El titular és el responsable de les dades personals que són recaptats per la navegació i ús d’aquesta web conforme als requisits establits pel REGLAMENT (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques així com conforme a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrónic (LSSI-CE) .

En utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprés la informació que s’exposa en relació amb el tractament de les seues dades de caràcter personal.

3. Política de protecció de dades

El responsable aplica el principi de responsabilitat activa en el tractament de les dades de caràcter personal, mantenint una constant posada al vaig donaŕa i una promoció de la millora contínua del sistema de protecció de dades conforme als requisits legals exigibles, garantint en tot cas:

  • el respecte a les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques
  • que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent
  • que les dades tractades són exactes, adequats, pertinents i limitats en relació amb els fins per als quals són recollits
  • que els fins per als quals són recollits són explícits, legítims i que no són tractats de manera incompatible amb aquests fins

La finalitat d’aquest document és informar els usuaris sobre qué fem amb les seues dades personals, cóm es recapten, perquè́ s’utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació legal necessària establida per la normativa vigent.

4. Dades recaptades, finalitat i licitud

Les dades de caràcter personal tractats són els aportats pels usuaris a través dels formularis disponibles en aquest lloc web i són els el meú*nimos exigibles per a poder:

  • enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis i atendre consultes.
  • tramitar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l’estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra *gestión derivada de la prestació del servei realitzat a través d’aquest lloc web.

Aquestes finalitats aquestán basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a la ejecució d’un contracte o la prestació d’un servei als usuaris, per al compliment d’obligacions legals, per l’interés legítim i amb el consentiment dels usuaris.

5. Formularis web

Les dades personals recaptades a través del formulari web de contacte s’usen per a poder atendre qualsevol consulta que l’usuari realitze a través d’aquest.

Les dades personals recaptades en el formulari de comandes tenen la finalitat de tractar les dades necessàries per a la correcta gestió de les seues comandes.

El tractament de les dades aquestá legitimat pel consentiment que vosté ens presta en acceptar expressament les condicions del tractament informades a través d’aquesta política de privacitat.

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir major informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

6. Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal obtinguts a *través dels formularis web són registrats i conservats en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament.

Les seues dades personals no seran comunicats a tercers, amb l’excepció que dita comunicació de dades aquest́ emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació del servei o la ejecució del contracte siga necessari comunicar les seues dades a altres responsables com poden ser altres empreses del grup o encarregats del tractament que participen en la prestació del servei (transportistes per exemple).

Per als casos en els quals la comunicació de dades a tercers no aquest́ emparada en les bases legals establides en l’apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris a soles es realitzará si l’usuari ha donat el seu consentiment exprés.

Es mantenen uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i el compromís contractual amb cadascun d’ells per a complir i fer complir les obligacions establides en matèria de protecció de dades.

En el cas que existisquen transferències internacionals de dades UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA garantirà que la transferència de les seues dades personals es realitza de conformitat amb les lleis de privacitat aplicables i, en particular, que s’apliquen les mesures contractuals, et́*cnicas i organitzatives necessàries, com les clàusules contractuals estàndar aprovades per la Comisió Europea.

Pot obtindre més informació sobre el tractament de les dades personals de nostra organització sol·licitant-la en el mail: um_paiporta@hotmail.com.

7. Mesures tècniques i organitzatives de protecció de dades

Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la confidencialitat i la conservació de les dades personals obtingudes a través del web.

El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc… està capacitat per a això, format i compromés amb aquesta política de protecció de dades.

8. Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal obtinguts a través del formulari de contacte seran conservats el temps necessari per a atendre la sol·licitud/consulta realitzada.

Les dades de caràcter personal obtinguts a través del formulari de demanats sàrrián conservats mentre existisca una relació d’associacionisme, contractual i/o comercial amb vosté o mentre vosté no exercisca el seu dret de supresió, cancel.lació i/o limitació del tractament de les seues dades.

Vençuda la relació mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li ningún use, mentre puga ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o puga derivar-se algún tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que haja de ser atesa i per a això siga necessària la seua recuperació.

En cas que haja acceptat expressament l’enviament de informació comercial, conservarem les seues dades de contacte fins que vosté ens comunique el seu decisió d’anul·lar aquests enviaments comercials.

9. Informació sobre l’existència de decisions automatitzades ( inclosa la elaboración de perfils)

Normalment no adoptem decisions automàtiques, però quant ho fem deixarem clar que s’aquestá adoptant aqueix tipus de decisió. No obstant això, UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA recull diversos apartats dedicats a la personalització de serveis a fi de mostrar publicitat personalitzada en ingressar en el seu lloc web i també per a l’enviament de comunicacions personalitzades.

La UNIÓ MUSICAL DE PAIPORTA reconeix la possibilitat de la realització de perfils per a millorar la seua oferta de productes/ serveis o personalitzar l’enviament d’ofertes comercials o donar un tracte més personalitzat al soci.

10. Oposició al fet que les dades siguen tractades amb finalitats publicitaris

Si vas donar el teu consentiment perquè utilitzaren les teues dades amb finalitats publicitaris i no desitges continuar rebent publicitat, pots revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i a través de l’enviament d’un correu electrònic a mail del responsable um_paiporta@hotmail.com.

11. Canvis en la Política de Privacitat

És possible que modifiquem la informació continguda en aquesta Política de Privacitat i Cookies quan ho estimem convenient. En cas que ho fem, t’ho notificarem per diferents vies a través de la Plataforma (per exemple, a través d’una notícia, un bàner, un pop-up o una notificació push), o fins i tot te’l comunicarem a la teua direcció de correu electrònic quan el canvi en cuestió siga significatiu envers la teua privacitat, de manera que pugues revisar els canvis, valorar-los i, si escau, oposar-te o donar-te de baixa en algún servei o funcionalitat. En qualsevol cas, et suggerim que revises aquesta Política de Privacitat i Cookies de tant en tant per si hi haguera canvis menors o introduïm alguna millora interactiva.