Projecte Educatiu Centre

El projecte educatiu de centre és un document pedagògic elaborat per i per a la comunitat educativa de l’escola. Aquest document recull de forma detallada la identitat, objectius i organització de l’escola envers això donar resposta a les necessitats i demandes que es puguen presentar al llarg del curs escolar.

Pel seu caràcter institucional de planificació educativa, en ell s’estableixen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre alhora que incorpora la concreció dels ensenyaments que s’ofereixen, la seua avaluació i les relacions institucionals i educatives amb l’entorn d’influència, posant en valor l’atenció a la diversitat i el tractament transversal de l’educació en valors i la cultura i tradicions pròpies de Paiporta, L’Horta Sud i la Comunitat Valenciana.